TOBIE MULLER, PHILIPPOLIS

2024-04-08T09:12:32+02:00

TOBIE MULLER, PHILIPPOLIS Tobias Ballot Muller is op 13 Augustus 1884 op George gebore. Sy vader was professor CFJ Muller, in lewe hoogleraar aan die Teologiese Seminarium op Stellenbosch. Sy moeder was Johanna Louw. Hy was ’n onvermoeide bevorderaar van die