JD KESTELL (1854-1941)

2024-04-18T12:31:10+02:00

JD KESTELL (1854-1941) Dr. JD Kestell, ook bekend as Vader Kestell, was ’n predikant in die Nederduits Gereformeerde Kerk, skrywer, kultuurleier en Bybelvertaler. John Daniel Kestell was die vyfde van ses kinders en is op 15 Februarie 1854 in Pietermaritzburg gebore. Sy pa, Charles Kestell,