DIE HILL-ORREL, GRAHAMSTAD

2024-06-21T10:28:14+02:00

DIE HILL-ORREL, GRAHAMSTAD Aan die onderkant van Markstraat is die klein Wesleyaanse kerkie geleë en hierin staan ’n bekoorlike orreltjie van buitengewoon antikwariese waarde. Dit is ongetwyfeld die eerste pyporrel wat in die Oostelike Provinsie ingevoer is en is tussen die