MOOSA-VERKLARING OOR NOORDWES-KORRIDOR, 1998

Met die strewe na selfbeskikking as grondwetlike reg bevestig, is besluit om die regering vir meer besliste stappe te vra. Daar is geredeneer dat Afrikaners hulle makliker tot die ontwikkeling van ’n nuwe gebied sou verbind, indien dit amptelike regeringsbeleid is. Dit het nie gebeur nie, maar die verantwoordelike minister het wel bo twyfel gestel dat die strewe na selfbeskikking tussen die Oranjerivier en die Weskus ’n “legitimate pursuit” is. Van hier af, hang die toekoms net van Afrikaners self af.

Valli Moosa,

Minister van Provinsiale Sake

en

Konstitusionele Ontwikkeling:

“The pursuit on the part of the

Freedom Front

and other Afrikaners to strive towards

the development of a particular region

in the country

(“the North West Corridor”)

as a home for Afrikaner

culture and language

within the framework of the

Constitution and the Bill of Rights

is in government’s view indeed a

legitimate pursuit.”

[4 Junie 19981