• 1 JULIE GEBEURE 1854 – Die Kaapkolonie kry vir die eerste keer selfregering 1872 – Ds. TF Burgers ingesweer as Staatspresident van die ZAR Thomas Francois Burgers word beëdig as staatspresident van die Zuid-Afrikaansche Republiek. 1912 – Departement van Verdediging Die departement van verdediging word kragtens Wet no. 13 van 1912 ’n afsonderlike staatsdepartement. 1914 – Die uitgewers JL van

 • 2 JULIE GEBEURE 1855 – Heidelberg (KP) kom tot stand Die kerklike gemeente Heidelberg was oorspronklik deel van die Swellendam en Riversdale gemeentes. Weens die groot afstande tussen Swellendam en Riversdale, is ’n versoek op 2 Julie 1855 ingedien tot die stigting van ’n kerkplaas. Die plaas, Doornboom, is geïdentifiseer en aangekoop van LJ Fourie. Dit dan, in kort, is

 • 3 JULIE GEBEURE 1652 – Van Riebeeck neem intrek in die fort 1967 – FAK se eerste Kongres oor Skoolmusiek en -sang Ná uitgebreide onderhandeling oor musiekonderrig met veral die Transvaalse Onderwysdepartement en die Kaaplandse Raad vir die Uitvoerende Kunste, hou die FAK deur sy Musiekkomitee sy eerste Kongres oor Skoolmusiek en -sang van 3 tot 5 Julie 1967 in

 • 4 JULIE GEBEURE 1879 – Anglo-Zoeloeoorlog: Slag van Ulundi Die Slag van Ulundi het op hierdie dag tydens die Anglo-Zoeloe-oorlog in Natal plaasgevind. ’n Britse mag van ongeveer 5 200 soldate het Ketsjewajo se Zoeloemag van ongeveer 15 000 krygers verslaan. Daarna word hy in die Kasteel, Kaapstad, opgesluit. Die Britse mag was onder die bevel van lord Chelmsford. 1901

 • 5 JULIE GEBEURE 1822 – Engels word die enigste amptelike taal Brittanje het die Kaap in Januarie 1806 vir die tweede keer beset. In April 1814 het lord Charles Somerset goewerneur van die Kaap geword, en in Augustus 1814 is die Kaap formeel aan Engeland afgestaan. Die Britse bewindhebbers het van meet af aan ’n verengelsingsbeleid teenoor die Afrikaners gevolg

 • 6 JULIE GEBEURE 1865 – Pretoria Rifle Corps gestig Die Pretoria Rifle Corps onder leiding van Stephanus Schoeman, wat met die rang van kaptein die eerste hoof daarvan was, is as 'n vrywilligerkorps gestig. Die woord Rifle dui nie op die Engelse begrip van 'n geweer nie maar op die Westley-Richards-doppie-agterlaaier van 1858 – 'n geweer wat gou in Transvaal

 • 7 JULIE GEBEURE 1501 – Oudste “poskantoor” in Suid-Afrika Joas da Nova was ’n Portugese seevaarder op pad na Indië toe hy op hierdie dag in 1501 briewe en dokumente in ’n skoen wat aan ’n groot melkhoutboom naby die huidige Mosselbaai gehang het, gevind het. Die briewe is deur een van die bevelvoerders van die boot van Pedro Alvares

 • 8 JULIE GEBEURE 1497 – Vasco da Gama vertrek uit Lissabon Vasco da Gama, bekende Portugese seevaarder, vertrek uit Lissabon met die doel om ’n seeweg om die Kaap na Indië te vind. 1658 – Herry die Strandloper na Robbeneiland verban Die Politieke Raad aan die Kaap verban Herry die Strandloper en twee ander na Robbeneiland omdat hulle vee gesteel

 • 9 JULIE GEBEURE 1737 – Die eerste sendeling arriveer aan die Kaap Georg Schmidt, pioniersendeling in Suid-Afrika en stigter van die eerste Protestantse sendingpos (Morawiese broeders) in Suidelike Afrika, kom op 9 Julie 1737 in Tafelbaai aan. 1856 – Natal is verklaar tot Britse kroonkolonie 1900 – Anglo-Boereoorlog: Geveg by Olifantsnek, ZAR 1915 – Kol. Von Franke gee oor in

 • 10 JULIE GEBEURE 1836 – William Cornwallis Harris maak gereed vir sy tog William Cornwallis Harris kom in Algoabaai aan en begin met voorbereidings vir sy tog na die binneland. 1900 – Anglo-Boereoorlog: De Wet protesteer In ’n brief aan Lord Roberts protesteer hoofkommandant De Wet teen die onoordeelkundige vernietiging van private eiendom deur Britse troepe. Hy heg ’n lys

 • 11 JULIE GEBEURE 1775 – Kaapkolonie se grens verskuif Die Kaapkolonie se grens is op 11 Julie 1775 na die Vis- en Boesmanrivier verskuif toe die boere besluit het om verder van die VOC se regeringsbestel weg te trek. Die owerhede het in daardie stadium die Gamtoosrivier as die oostelike grens van die kolonie bestempel, maar die trekkers het dit

 • 12 JULIE GEBEURE 1848 – Andries Pretorius gaan Winburg binne met ’n groot gewapende mag 1900 – Anglo-Boereoorlog: Skermutseling by Paardekop en Sandspruitstasie, ZAR 1900 – Anglo-Boereoorlog: SG Vilonel ’n Republikeinse krygshof (eintlik ’n hooggeregshof onder regter Hertzog met waarnemende regters Cronjé en Hugo as assessors) hoor oud-kmdt. SG Vilonel se appèl in Fouriesburg aan. Vilonel – ’n prokureur –

 • 13 JULIE GEBEURE 1900 – Anglo-Boereoorlog: Boere gee pad uit Brandwaterkom Op ’n krygsberaad onder hoofkommandant Christiaan de Wet besluit die Boere om uit die Brandwaterkom pad te gee voordat hulle vasgekeer word. 1901 – Anglo-Boereoorlog: JP Coetzee tereggestel Johannes Petrus Coetzee word op hierdie dag te Cradock tydens die Anglo-Boereoorlog gehang. Hierdie sestienjarige seun was skuldig bevind op ’n

 • 14 JULIE GEBEURE 1789 – Bastilledag Bastilledag, La Féte Nationale, is Frankryk se Nasionale dag wat elke jaar op 14 Julie gevier word. Dit herdenk die 1789 bestorming van die Bastille om politieke gevangenes te bevry. Die Bastille was ’n fort en wapen-opslagplek waar groot hoeveelhede ammunisie en buskruit geberg is. Dit het gebeur toe Parysenaars gevrees het dat hulle

 • 15 JULIE GEBEURE 1727 – Huwelik Helena W. ten Damme tree in die huwelik met onderkoopman Hendrik Swellengrebel. Hendrik Swellengrebel het 12 jaar later goewerneur aan die Kaap geword. Die dorp, Swellendam, is na die egpaar vernoem. 1842 – Die Republiek Natalia onderwerp hulle aan Britse Gesag 1867 – Ontruiming van Schoemansdal Schoemansdal was die noordelikste dorpie van die ou

 • 16 JULIE GEBEURE 1666 – Leeus by fort Leeus het aan die eerste inwoners van die Kaap groot hoofbrekens besorg en die gebrul is gereeld duidelik van Leeuberg af gehoor vanwaar hulle toegeslaan en van die osse verskeur het. Om die bedreiging doeltreffend die hoof te bied, is daar op hierdie dag aan elkeen wat ’n leeu platgetrek het, 25

 • 17 JULIE GEBEURE 1828 – Afskaffing van Hottentot-wetgewing Die aankondiging van Ordonnansie 50 is deur die waarnemende goewerneur, sir Richard Bourke, gemaak. Dít het gevolg op 'n jarelange veldtog van veral dr. John Philip, superintendent van die Londense Sendinggenootskap. Die ordonnansie het die bestaande Hottentot-wetgewing grotendeels vervang. Daarvolgens mag geen vrye bewoner van die Kaapkolonie op grond van kleur in

 • 18 JULIE GEBEURE 1874 – Die Santos sink ’n Duitse seilskip, die Santos, wat na Kaapstad op pad was, het op 18 Julie 1874 tydens ’n stormsterk suidooster by die latere Santosstrand by Mosselbaai op die rotse geloop en gesink. Dit was met ’n vrag pelse, gedroogde vrugte en wol op pad toe dit in ’n beskutte baai deur die

 • 19 JULIE GEBEURE 1786 – Stigting van Graaff-Reinet Die stigting van die dorp was genoodsaak, omdat die dorpe Stellenbosch en Swellendam te ver van die Oostelike grens geleë was en ook weens die wetteloosheid aldaar. Gedurende Desember 1785 word Maurits Woeke as landdros van die dorp (drosdy - geregtelike hof) aangestel. Aan hom was die opdrag gegee om ’n geskikte

 • 20 JULIE GEBEURE 1848 – Andries Pretorius dwing majoor Warden tot oorgawe in Bloemfontein 1888 – Die Nieuwe Republiek word in ZAR opgeneem Die Nieuwe Republiek, gevestig in Noord-Natal op grond wat deur Dinizulu aan burgers toegeken is, nadat hy Zinhebhu gewen het en Cetshwayo as Zulukoning opgevolg het, is op versoek in die ZAR opgeneem weens finansiële probleme en

 • 21 JULIE GEBEURE 1900 – Anglo-Boereoorlog: Insident by Heuningspruitstasie, OVS 1900 – Anglo-Boereoorlog: Geveg by Olifantsnek, ZAR 1900 – Anglo-Boereoorlog: Skermutseling by Spitzkrans, Brandwaterkom, OVS wat tot 22 Julie sou duur   GEBOORTES 1812 – Kmdt. Lourens Jacobus (Louw) Wepener, Boerekryger († 15 Augustus 1865) Louwrens Jacobus Wepener is op hierdie dag in Graaff-Reinet gebore waar hy by sy oom

 • 22 JULIE GEBEURE 1848 – Harry Smith verklaar Andries Pretorius tot rebel In die aanloop na die Slag van Boomplaats word Andries Pretorius tot “rebel” verklaar en ’n losprys van £1 000 word op sy kop geplaas. 1900 – Anglo-Boereoorlog: Skermutseling by Selonsrivier, Rustenburg; Graskop naby Sandspruitstasie, ZAR   GEBOORTES 1903 – Johannes (Jan) de Klerk, politikus, onderwyser en vader

 • 23 JULIE GEBEURE 1853 – Andries Pretorius se seun volg hom op Die Voortrekkerleier, Andries Pretorius, sterf en sy seun, Marthinus Wessel Pretorius, volg hom op as Kommandant-Generaal van die distrikte Potchefstroom en Rustenburg. 1900 – Anglo-Boereoorlog: Skermutseling by Retiefsnek, Slabbertsnek, Witnek, Nelspoort en Moolmanshoek, OVS; Boschpoortdrif, (Wilgerivier); Kosterrivier, ZAR 1907 – Vereniging vind plaas In Kaapstad aanvaar die Volksraad

 • 24 JULIE GEBEURE 1839 – Nuwe redakteur Sir Christoffel (Joseph) Brand volg sy broer, PA Brand, as redakteur van De Zuid-Afrikaan op. Hy was ’n prokureur en een van die stigters van die publikasie. 1900 – Anglo-Boereoorlog: Skermutseling by Vredefort/Stinkhoutboom, OVS; Klerksdorp; Groot Olifantsrivier, ZAR 1901 – Anglo-Boereoorlog: C Claassen tereggestel C Claassen is op Somerset-Oos, Oos-Kaap, skuldig bevind aan

 • 25 JULIE GEBEURE 1661 – Eerste lemoene Die Nederlandse kommandant aan die Kaap, Jan van Riebeeck, skrywe in sy Dagregister dat die eerste lemoene in die Kompanjiestuin in Kaapstad gepluk is. 1755 – Johann Christiaan Ritter stap aan wal Johann Christiaan Ritter stap in Tafelbaai, en in diens van die VOC, aan wal. Hy was ’n boekbinder sowel as drukker

 • 26 JULIE GEBEURE 1649 – Oorhandiging van die Remonstrantie deur Janszen en Proot aan die Kamer van Amsterdam L Janszen en M Proot het hulle Remonstrantie, wat gebaseer was op die ervarings van die skipbreukeling van die Haarlem, aan die Kamer van Amsterdam oorhandig. Leendert Janszen is te Tongeren in die Suidelike Nederlande gebore. Ten tye van die stranding van

 • 27 JULIE GEBEURE 1904 – Die Suid-Afrikaanse Landbou-unie in Pretoria gestig Die Suid-Afrikaanse Landbou-unie, ofte wel die Interkoloniale Landbou-unie van Suid-Afrika soos dit destyds geheet het, is gestig op ’n konferensie wat van 25 tot 29 Junie 1904 te Pretoria gehou is. Die besluit om ’n sentrale Suid-Afrikaanse Landbou-unie te stig wat verteenwoordigend van alle landbou-organisasies dwarsoor Suid-Afrika sou wees,

 • 28 JULIE GEBEURE 1900 – Anglo-Boereoorlog: Geveg by Slaapkrans, Brandwaterkom   GEBOORTES 1874 – Michiel Hendrik Neser, digter (†22 Julie 1932) Michiel Hendrik Neser is op 28 Julie 1874 op die plaas Lukaskop in die distrik Philipstown gebore en op 22 Julie 1932 in Griekwaland-Wes oorlede. Hy het in die Karoo grootgeword en sy enigste onderwys het hy saans van

 • 29 JULIE GEBEURE 1845 – Ohrigstad aangelê Ohrigstad is aangelê, vernoem na Voortrekkerleier Andries Hendrik Potgieter en die Amsterdamse handelaar, GG Ohrig, wat hom ingespan het om handelsverhoudinge tussen die Trekkers en Nederland te verbeter. 1869 – Verdrag wat die grens tussen Transvaal en Mosambiek vasstel Na onderhandeling van etlike jare het die verdag van “Vrede, Vriendschap, Handel en Grenzen”

 • 30 JULIE GEBEURE 1854 – Die Kaapse parlement kom die eerste keer byeen 1900 – Anglo-Boereoorlog: Genl. Marthinus Prinsloo gee oor Generaal Marthinus Prinsloo gee in die Brandwaterkom, naby Clarens, oor. Sommige generaals weier om oor te gee en ontsnap met ongeveer 1 500 mans deur Golden Gate. 1921 – Die Suid-Afrikaanse Reserwebank geopen 1991 – Die Groepsgebiedewet afgeskaf  

 • 31 JULIE GEBEURE 1872 – Spoorlyn van Pretoria na Delagoabaai Amptelike toestemming word deur die Volksraad aan die Zuid-Afrikaansche Republiek verleen vir die bou van die spoorlyn tussen Delagoabaai en Pretoria. 1897 – Kabelverbinding tussen Suid-Afrika en Europa Op 31 Julie 1879 word die eerste kabelverbinding tussen Suid-Afrika en Europa via Aden geloods. Dit is gelê deur die Britse elektriese