About chrisnaag

This author has not yet filled in any details.
So far chrisnaag has created 768 blog entries.
21 06, 2024

GEREFORMEERDE KERK, POTCHEFSTROOM

2024-06-21T12:22:24+02:00

GEREFORMEERDE KERK, POTCHEFSTROOM Half verskuil agter die bome, langs die Gereformeerde Kerk in Kerkstraat, Potchefstroom, staan ’n eenvoudige waenhuiskerkie. Dit is die oudste kerkgebou van die Gereformeerde Kerk in Transvaal, opgerig in die jare 1865 tot 1867. Hierdie kerkie is ’n

GEREFORMEERDE KERK, POTCHEFSTROOM2024-06-21T12:22:24+02:00
21 06, 2024

DIE OU PRESIDENSIE, BLOEMFONTEIN

2024-06-21T12:08:39+02:00

DIE OU PRESIDENSIE, BLOEMFONTEIN Die deftige Presidentswoning staan in President Brandstraat net suid van Bloemspruit. In 1840 het ’n Trekker-veeboer Johan Nicolaas Brits sy hartbeeshuisie ongeveer 300 m van die fontein in die omgewing van die huidige Presidensie opgerig. Met

DIE OU PRESIDENSIE, BLOEMFONTEIN2024-06-21T12:08:39+02:00
21 06, 2024

VIERDE RAADSAAL, BLOEMFONTEIN

2024-06-21T11:37:37+02:00

VIERDE RAADSAAL, BLOEMFONTEIN Die Vierde Raadsaal is ’n simbool van die lewe en ideale van die Vrystaatse Republiek en sy bloeitydperk. Hierdie gebou is die hoogtepunt van die ou Republikeinse boukuns in die Vrystaat. Die Vrystaatse Volksraad het agtereenvolgens in vier

VIERDE RAADSAAL, BLOEMFONTEIN2024-06-21T11:37:37+02:00
21 06, 2024

RAADSAAL, PRETORIA

2024-06-21T11:28:20+02:00

RAADSAAL, PRETORIA Nadat Brittanje in 1852 die onafhanklikheid van die gebied noord van die Vaalrivier erken het, het die politieke ontwikkeling van die oor-Vaalse Voortrekkers aarselend begin. Die rede was dat daar aansienlike politieke verdeeldheid onder die Voortrekkers was, en

RAADSAAL, PRETORIA2024-06-21T11:28:20+02:00
21 06, 2024

WILLEM PRINSLOO-LANDBOUMUSEUM

2024-06-21T11:16:48+02:00

WILLEM PRINSLOO-LANDBOUMUSEUM Die Willem Prinsloo-landboumuseum wat deel vorm van die Nasionale Kultuurhistoriese en Opelugmuseum in Pretoria, lê ongeveer 40 km oos van Pretoria, aan die ou Bronkhorstspruit-Pretoria-pad. Hierdie museum is ’n nasionale landboumuseum wat die arbeidsveld van die hele land insljuit

WILLEM PRINSLOO-LANDBOUMUSEUM2024-06-21T11:16:48+02:00
21 06, 2024

MAGERSFONTEIN, NABY KIMBERLEY

2024-06-21T11:06:04+02:00

MAGERSFONTEIN, NABY KIMBERLEY Wanneer ’n mens met die nasionale pad van Kimberley af suidwaarts ry, kry jy na ongeveer 34 m die afdraaipad na die Magersfontein-slagveld. Nog sowat 6 km verder bring jou by die plek waar die Slag van

MAGERSFONTEIN, NABY KIMBERLEY2024-06-21T11:06:04+02:00
21 06, 2024

DIE BEELDETUIN VAN DIE NALN, BLOEMFONTEIN

2024-06-21T10:55:28+02:00

DIE BEELDETUIN VAN DIE NALN, BLOEMFONTEIN Die tuin voor die Ou Goewermentsgebou, wat tans die Nasionale Afrikaanse Letterkundige Museum en Navorsingsentrum (NALN) se Beeldetuin is, is uit eie reg ’n historiese gedenkwaardigheid. Hierdie unieke boomtuin oorspan ’n tydperk van honderd

DIE BEELDETUIN VAN DIE NALN, BLOEMFONTEIN2024-06-21T10:55:28+02:00
21 06, 2024

DIE HILL-ORREL, GRAHAMSTAD

2024-06-21T10:28:14+02:00

DIE HILL-ORREL, GRAHAMSTAD Aan die onderkant van Markstraat is die klein Wesleyaanse kerkie geleë en hierin staan ’n bekoorlike orreltjie van buitengewoon antikwariese waarde. Dit is ongetwyfeld die eerste pyporrel wat in die Oostelike Provinsie ingevoer is en is tussen die

DIE HILL-ORREL, GRAHAMSTAD2024-06-21T10:28:14+02:00
21 06, 2024

“THE LOOK-OUT”, DIST. UITENHAGE

2024-06-21T10:13:29+02:00

“THE LOOK-OUT”, DIST. UITENHAGE Vanaf Port Elizabeth loop die nasionale pad byna reg noord en waar dit noordoos na Grahamstad swaai, is daar ’n gruispad wat verder noord loop na die Nasionale Addo-Olifantwildtuin. In die nabyheid van hierdie park op

“THE LOOK-OUT”, DIST. UITENHAGE2024-06-21T10:13:29+02:00
21 06, 2024

ENKELE SIMBOLIESE OSSEWATREK-GEDENKTEKENS

2024-06-21T07:46:14+02:00

ENKELE SIMBOLIESE OSSEWATREK-GEDENKTEKENS Op 16 Desember 1938 was dit presies honderd jaar na die gedenkwaardige Slag by Bloedrivier. Om daardie gebeurtenis en die Voortrekkergeskiedenis te herdenk, is twee eeufeesvierings beplan wat op die hoeksteenlegging van die Voortrekkermonument in Pretoria en die

ENKELE SIMBOLIESE OSSEWATREK-GEDENKTEKENS2024-06-21T07:46:14+02:00
Go to Top