DIE VIERKLEUR, TRANSVAALSE LANDSWAPEN EN VOLKSLIED

Die Vierkleur is ontwerp deur Dirk van der Hoff, die eerste predikant in Transvaal. Die rooi, wit en blou bane dui op die Nederlandse vlag. Die groen baan is ’n simbool van hoop, jeug en groei. Die leuse van die wapen, “Eendrag maak mag”, was ook die leuse van die latere Republiek van Suid-Afrika. Die amptelike Volkslied is tydens die presidentskap van TF Burgers geskryf en in 1876 deur die Volksraad goedgekeur.

Die wapen van Transvaal was die amptelike heraldiese simbool van die Transvaal as republiek vanaf 1866 tot 1877 en weer vanaf 1881 tot 1902, en as provinsie vanaf 1954 tot 1994. Die wapen word nie meer amptelik gebruik nie.

Die amptelike wapenbeskrywing is:

’n Ovaalskild deursny, die boonste helfte gedeel; regs in rooi, ’n natuurlike omgewende, liggende, aansiende leeu van goud; links in blou, ’n gebaarde man in die landskleding wat ’n hoed en ’n bandolier dra en in die linkerhand ’n geweer hou wat op die grond rus; die onderste helfte in groen, ’n Voortrekkerwa van natuurlike kleur. Op ’n silwerhartskild ’n swart anker met rooi kabel. Op die skild ’n staande goue adelaar met uitgespreide vlerke. Agter die skild en daaronder gedrapeer aan elke kant, drie vlae van die Suid-Afrikaanse Republiek, groen, rooi, wit en blou.

Kent gij dat volk vol heldenmoed

En toch zo lang geknecht?

Het heeft geofferd goed en bloed

Voor vrijheid en voor recht.

Komt, burgers! Laat die vlaggen wap’ren

Ons lijden is voorby;

Roemt in de zege onzer dap’ren:

Dat vrije volk zijn wij.

Dat vrije volk, dat vrije volk,

Dat vrije, vrije volk zijn wij!

Kent gij dat land, zo schaars besocht

En toch zo heerlik schoon!

Waar de natuur haar wond’ren wrocht

En kwistig stelt ten toon?

Transvalers! Laat ons feestlied schallen!

Daar, waar ons volk hield stand,

Waar onze vreugdeschoten knallen,

Daar is ons vaderland!

Dat heerlik land, dat heerlik land,

Dat is, dat is ons vaderland!

Kent gij die Staat, nog maar een kind

In ‘s werelds Statenrei

Maar toch door ‘t machtig Brits bewind

Weleer verklaard voor vrij?

Transvalers! Edel was uw streven

En pynlik onze smaad;

Maar God, die uitkomst geven,

Zij lof voor d’eigen Staat!

Looft God. Looft onze God,

Looft onze God voor land en staat!