DIE VRYSTAATSE VLAG, LANDSWAPEN EN VOLKSLIED

Die vlag en landswapen herinner sterk aan die Nederlandse wortels van die Vrystaatse republiek. In die linkerkantste hoek van die Vrystaatse vlag is die Nederlandse vlag, en die lemoenboom herinner aan die Huis van Oranje wat die Nederlandse koningshuis is. Die Vrystaatse Volkslied het tydens die presidentskap van JH Brand tot stand gekom.

Heft, Burgers, ’t lied der vrijheid aan

En zingt ons eigen volksbestaan!

Van vreemde banden vrij,

Bekleedt ons klein gemenebest,

Op orde, wet en recht gevest,

Rang in der Staten rij.

Rang in der Staten rij.

Al heeft ons land een klein begin,

Wij gaan met moed de toekomst in,

Het oog op God gericht,

Die niet beschaamt wie op Hem bouwt,

Op Hem als op een burcht vertrouwt,

Die voor geen stormen zwicht.

Die voor geen stormen zwicht.

Zie in gena’ en liefde neer

Op onze President, o Heer!

Wees Gij zijn toeverlaat!

De taak, die op zijn schouders rust,

Vervulle hij met trouw en lust

Tot heil van volk en staat!

Tot heil van volk en staat!

Bescherm, o God, de Raad van’t land,

Geleid hem aan Uw vaderhand,

Verlicht hem van omhoog,

Opdat zijn werk geheiligd zij

En vaderland en burgerij

Ten zegen strekken moog’!

Ten zegen strekken moog’!

Heil, driewerf heil de dierb’re Staat,

het Volk, de President, de Raad!

Ja, bloei’ naar ons gezang

De Vrijstaat en zijn burgerij,

In deugden groot, van smetten vrij,

Nog tal van eeuwen lang!

Nog tal van eeuwen lang!