HISTORIESE DOKUMENTE

  • FRAGMENT UIT DIE GRONDWET VAN DIE ZUID-AFRIKAANSCHE REPUBLIEK, FEBRUARIE 1858
  • DIE GRONDWET VAN DIE ORANJE-VRYSTAAT, 10 APRIL 1854*
  • DIE VREDESVERDRAG VAN VEREENIGING, 31 MEI 1902*
  • DIE KRUGER-ULTIMATUM, 9 OKTOBER 1889*
  • PRESIDENT M.T. STEYN ROEP SY VOLK OP TOT OORLOG TEEN BRITTANJE, 11 OKTOBER 1899
  • SHEPSTONE SE ANNEKSASIE-PROKLAMASIE, 12 APRIL 1877*
  • VISE-PRESIDENT PAUL KRUGER BETUIG SY DANKBAARHEID, 7 MAART 1881
  • DIE KONVENSIE VAN LONDEN, 27 FEBRUARIE 1884
  • DIE GRONDWET VAN DIE AFRIKANERBOND, 1883
  • DIE EERSTE UITGAWE VAN DIE AFRIKAANSE PATRIOT, 15 JANUARIE 1876*