DIE LANDSWAPEN

Die oorspronklike landswapen is deur Arthur Holland ontwerp en op 17 September 1910 deur koning George V aan die Unie van Suid-Afrika toegeken. Die vier kwartiere verteenwoordig die vier provinsies, naamlik Kaapland, Natal, die Oranje-Vrystaat en Transvaal. Die leeu is afgelei van die Britse en Nederlandse landswapens. Die wapenspreuk, “Ex unitate vires”, is ’n Latynse vertaling van die voormalige Transvaalse wapenspreuk: Eendrag maak mag.