DIE UNIEVLAG

Vanaf 1957 tot 1994 was die Unievlag die enigste landsvlag van Suid-Afrika. Vandag respekteer Afrikaners die vlag steeds as ’n belangrike kulturele simbool.