REPUBLIEKDAG, 31 MEI

Alhoewel Republiekdag eers vanaf 1961 as openbare vakansiedag gevier is, het die datum 31 Mei ’n besondere betekenis in Afrikanergeskiedenis. Die FAK het reeds in 1930 ’n beroep op Afrikaners gedoen om die dag as ’n Afrikanerkultuurdag te herdenk. Enkele historiese gebeure wat aan die datum verbind word, is:

31 Mei 1902 – Vrede van Vereeniging

31 Mei 1910 – Die totstandkoming van die Unie van Suid-Afrika

31 Mei 1928 – Die Unievlag word die eerste maal gehys

31 Mei 1957 – Die Unievlag word as nasionale vlag en die Stem van Suid-Afrika as die volkslied van die land aanvaar

31 Mei 1960 – Die vyftigste herdenking van die Unie van Suid-Afrika

31 Mei 1961 – Die totstandkoming van die Republiek van Suid-Afrika