HISTORIESE DOKUMENTE

  • INGRID JONKER (1933-1965)
  • NICO DIEDERICHS (1903-1978)
  • FREDERIK BURGERS (1907-1967)
  • DIE GRONDWET VAN DIE REPUBLIEK VAN SUID-AFRIKA, 24 APRIL 1961
  • BEDANKINGSWOORD GERIG AAN MNR. HAROLD MACMILLAN, EERSTE MINISTER VAN DIE VERENIGDE KONINKRYK, 3 FEBRUARIE 1960
  • NASIONALE PARTY SE KLEURBELEID, 1948