GELOFTE

We staan hier voor de Heilige God van hemel en aarde, om Hem een gelofte te doen dat, als Hij ons zal beschermen en onze vijand in onze hand zal geven, we deze dag en datering elk jaar zullen houden als een dag van dankzegging als een sabbat, en dat we een huis ter Ere van Hem zullen bouwen waar het Hem ook zou behagen, en dat we onze kinderen ook zullen vertellen dat ze dat met ons moeten delen ter nagedachtenis aan toekomstige generaties. Want de eer van Zijn naam zal verheerlijkt worden door Hem de roem en eer voor de overwinning te geven.

Sarel Cilliers