ARTIKELS

 • Volksargitektuur 21: Hoe het die Voortrekkers ’n kookhuis gebou?
 • Volksargitektuur 20: Oorsprong van die Suid-Afrikaanse wigvormige hartbees- of dakhuis
 • Volksargitektuur 19: Hoe het die Voortrekkers ’n ontwikkelde dakhuis gebou?
 • Volksargitektuur 18: Hoe het die Voortrekkers ’n wigvormige hartbeeshuis gebou? Deel VII: Die vurkondersteunde-nokpaalkonstruksie
 • Volksargitektuur 17: Hoe het die Voortrekkers ’n wigvormige hartbeeshuis gebou? Deel VI: Die gaffelsuilkonstruksie
 • Volksargitektuur 16: Hoe het die Voortrekkers ’n wigvormige hartbeeshuis gebou? Deel V: Huise wat in die grond ingegrawe is
 • Volksargitektuur 15: Hoe het die Voortrekkers ’n wigvormige hartbeeshuis gebou? Deel IV: Vorm 3: Die saaldak
 • Volksargitektuur 14: Hoe het die Voortrekkers ’n wigvormige hartbeeshuis gebou? Deel III: Vorm 2: Die skilddak
 • Volksargitektuur 13: Hoe het die Voortrekkers ’n wigvormige hartbeeshuis gebou? Deel II: Vorm 1: Die skilddak met geronde ente
 • Volksargitektuur 12: Hoe het die Voortrekkers ’n wigvormige hartbeeshuis gebou? Deel I: Die raamwerk van die kapstylhuis
 • Volksargitektuur 11: Hoe het die Voortrekkers ’n bootvormige hartbeeshuis gebou? Deel VII: Meubilering
 • Volksargitektuur 10: Hoe het die Voortrekkers ’n bootvormige hartbeeshuis gebou? Deel VI: Die klei- of grondvloer 2: insit en afwerking van die vloer