HISTORIESE DOKUMENTE

  • VESTIGING VAN DIE VRYBURGERS AAN DIE KAAP, 21 FEBRUARIE 1657
  • DIE GEBED VAN JAN VAN RIEBEECK MET SY LANDING AAN DIE KAAP DIE GOEIE HOOP, 6 APRIL 1652
  • KLAGSKRIF VAN DIE KAAPSE KOLONISTE AAN DIE HERE XVII TEEN WA VAN DER STEL