AFRIKAANSE TAALDAG, 14 AUGUSTUS

Op hierdie dag is die Genootskap van Regte Afrikaners (GRA) in die Paarl gestig. Alhoewel die dag nooit as ’n openbare vakansiedag erken is nie, herdenk Afrikaanse kultuurorganisasies gereeld op dié dag die waarde en ontwikkeling van Afrikaans.