BYBELDAG, 27 AUGUSTUS

Dit is die dag waarop die Afrikaanse Bybel amptelik in 1933 bekendgestel is. Die Afrikaanse kerke en kultuurorganisasies herdenk die geleentheid gewoonlik op die Sondag naaste aan 27 Augustus.