DIE AFRIKAANSE BYBEL

Die verskyning van die Afrikaanse Bybel is seker die grootste gebeurtenis wat nog ooit in Afrikaans plaasgevind het. Die Afrikaanse Bybel het ’n enorme rol gespeel om Afrikaans te standaardiseer wat noodsaaklik is vir enige taal om te tot ’n akademiese taal ontwikkel. Afrikaans was ook nie meer die huis-, tuin- en kombuistaal nie, maar ’n kanseltaal, universiteitstaal, skryftaal en singtaal.