HISTORIESE DOKUMENTE

  • DIE GRONDWET VAN DIE UNIE VAN SUID-AFRIKA, 1909
  • FRAGMENT VAN GENERAAL HERTZOG SE DE WILDT-TOESPRAAK, 7 DESEMBER 1912
  • DR. D.F. MALAN SE TOESPRAAK MET DIE OOG OP DIE ERKENNING VAN AFRIKAANS AS AMPTELIKE TAAL, 8 MEI 1925
  • DIE BALFOUR-VERKLARING GEE SOEWEREINE ONAFHANKLIKHEID AAN DIE UNIE, 1926
  • VOORWOORD TOT VERSLAG VAN DIE VOLKSKONGRES OOR ARMBLANKES
  • DIE OOP GESPREK