DIE GELOFTE

Die Slag van Bloedrivier op 16 Desember 1838 is een van die belangrikste gebeure in die Afrikaner se geskiedenis. Die Voortrekkers was bewus dat hulle ’n klein groepie mans (464) is, teenoor ’n mag van 16 000 Zulu’s. Hulle het besef dat hulle nie met eie mag en krag oorwinning kan behaal nie, maar totaal afhanklik is van die Here se genade om hulle in die stryd te bewaar. Vanaf 9 Desember 1838 het hulle elke aand die Gelofte herhaal waarin hulle nie net hul afhanklikheid teenoor die Here bely nie, maar ook beloof om die eer aan die Here alleen te gee. Onder in die senotaafsaal is die woorde: “Ons vir jou Suid-Afrika”. Elke jaar op 16 Desember, presies om 12 uur, val ’n sonkol op die woorde. Duisende Afrikaners kom jaarliks op 16 Desember in die Monument byeen om die Gelofte te herdenk. Die hoeksteen van die Voortrekkermonument is in 1938 gelê en die monument is in 1949 ingewy.

Hier staan ons voor die Heilige God van hemel en aarde om ’n gelofte aan Hom te doen, dat, as Hy ons sal beskerm en ons vyand in ons hand sal gee, ons die dag en datum elke jaar as ’n dankdag soos ’n Sabbat tot sy eer sal deurbring, en dat ons ’n huis tot Sy eer sal oprig waar dit Hom behaag, en dat ons ook aan ons kinders sal sê dat hulle met ons daarin moet deel tot nagedagtenis ook vir die opkomende geslagte. Want die eer van Sy naam sal verheerlik word deur die roem en die eer van oorwinning aan Hom te gee.