GELOFTEDAG, 16 DESEMBER

Sedert 1838 het Afrikaners plek-plek 16 Desember as ’n dankdag onderhou. Die Uniegrondwet van 1910 het 16 Desember as ’n openbare vakansiedag verklaar. Eers na die 1914-Rebellie is die dag landswyd herdenk. Geloftedag of Dingaansdag soos dit destyds bekend was, het ’n belangrike rol begin speel in die kulturele opbou van die Afrikaner. Na 1994 is die dag se naam verander na Versoeningsdag. Ten spyte van pogings om die dag nuwe inhoud te gee, het Afrikaners landswyd steeds in groot getalle getrou aan die oorspronklike bedoeling, Geloftedag, bly herdenk.