DIE POTGIETERVLAG

Die Potgietervlag is deur die Trekleier Andries Hendrik Potgieter gebruik as sy amptelike vlag. Met die hoeksteenlegging van die Voortrekkermonument is die vlag gebruik om die hoeksteen voor onthulling te bedek.