PIET RETIEF SE TAFEL

Piet Retief se tafel wat na sy dood in Dingaanstat gevind is, was die eerste onderhandelingstafel van Afrikaners. Die tafel is ’n simbool van die Voortrekkers wat nie soos die koloniale moondhede grond wou steel en ontneem nie, maar dit vreedsaam en wettig wou bekom. Die tafel kan besigtig word in die Voortrekkermonument in Pretoria. Retief se waterbottel, snuifdosie en gebedeboek is saam met die traktaat gevind.