DIE STATEBYBEL

Die Statebybel was die Voortrekkers se kosbaarste besitting. Die groot swaar Bybel het ’n ereplek in die wakis gekry. Familiename, doopdatums en sterfdatums is sorgvuldig opgeteken. Oggendgodsdiens en aandgodsdiens was deel van die Voortrekkers se daaglikse roetine.