“THE LOOK-OUT”, DIST. UITENHAGE

Vanaf Port Elizabeth loop die nasionale pad byna reg noord en waar dit noordoos na Grahamstad swaai, is daar ’n gruispad wat verder noord loop na die Nasionale Addo-Olifantwildtuin. In die nabyheid van hierdie park op die hoë kranse wat die regterwal van die Sondagsrivier uitmaak, steek ’n punt hoog en ver na vore uit. Vanhier kyk ’n mens oor die rivier op die wyd uitgestrekte panorama van die vrugbare landerye en vrugteboorde van die Sondagsriviervallei-besproeiingsaanleg. Hierdie plek het so ’n indruk op sir Percy Fitzpatrick, bekende skrywer van Jock of the Bushveld, gemaak dat hy dit aangekoop het en ’n hoë houtstellasie daar opgerig het om aan belangrike besoekers ’n des te beter uitsig oor die vallei te gee. Later het hy die hout-uitkyktoring deur ‘n platform van baksteen met borswering vervang. Sir Percy het ook die inheemse plantegroei beskerm, ongewenste plantsoorte uitgeroei, en interessante soorte soos sikadeë, aalwyne en olifantspoot aangeplant.

Naby die uitkykplatform is die grafte van sir Percy en lady Fitzpatrick en hulle twee seuns.

Die gebied is in 1953 deur sir Percy se skoonseun en dogter, mnr. en mev. JP Mackie Niven, aan die Historiese Monumentekommissie oorgemaak saam met ’n ruim bedrag wat in trust gehou word vir die instandhouding daarvan.

(Geproklameer 1953)

Foto: Alexander Kiddie • “The Look-out”

Bron: Oberholster, J.J. 1972. Die Historiese Monumente van Suid-Afrika. Kaapstad: Die Kultuurstigting Rembrandt van Rijn, p. 137.