OU LETTEREGEBOU, UNIVERSITEIT VAN PRETORIA

Ongeveer in die middel van die terrein van die Universiteit van Pretoria, in die voorstad Brooklyn, is die ou Letteregebou met sy kloosteragtige voorkoms geleë.

Die Universiteit van Pretoria het sy ontstaan te danke aan die stigting van die Transvaalse Tegniese Instituut op 17 Augustus 1903 met net drie departemente, t.w. Lettere, Landbou-wetenskap en Regte. In 1906 word die naam van die inrigting verander na die Transvaalse Universiteits Kollege (afgekort na T.U.K.), en in 1909 word die huidige terrein aan die Universiteits Kollege toegeken.

Die planne vir die Letteregebou, asook die van die Wetenskapsgebou net daaragter, is deur die hoofargitek van die Departement van Openbare Werke opgestel. Die geboue is opgerig deur die bekende Pretoriase aannemer, J. J. Kirkness, en op 3 Augustus 1910 is die twee hoekstene, een met ’n Engelse en een met ’n Hollandse inskripsie, deur burggraaf Gladstone gelê. Presies ’n jaar later het die kontrakteur die gebou aan die Departement Openbare Werke afgelewer, en in die loop van 1911 het die Universiteit vanaf sy tydelike huisvesting in die Staatsgimnasium op die hoek van Bosman- en Proesstraat, na sy nuwe gebou verhuis.

Die gebou is van Transvaalse sandsteen gebou, en herinner sterk aan die laat Renaissanceboukuns in Frankryk. Kenmerkend daarvan is die kloktoring, die twee vleuels en die trapvensters waarin ’n gekleurde weergawe van die T.U.K.-wapen aangebring is.

(Geproklameer 1968)

Bron: Oberholster, J.J. 1972. Die Historiese Monumente van Suid-Afrika. Kaapstad: Die Kultuurstigting Rembrandt van Rijn, p. 305.