BRANDFORT-KONSENTRASIEKAMP

Ligging: Keeromstraat, Brandfort

Koördinate: -28.7034276,26.470774

Die kamp het ook bekend gestaan as Dwyersdorp. Hierdie kamp het bestaan van Mei 1901 tot Maart 1903 met ongeveer 1646 sterftes. In Desember 1901 was die kampbevolking 4221. So laat as September 1901 het ongeveer een derde van die kampinwoners nog op die grond geslaap omdat katels nie beskikbaar was nie.