JACOBS SIDING

Ligging: Dudleystraat, Jacobs, Durban

Koördinate: -29.930667,30.984972

Dit is buitengewoon moeilik om sommige van die Natalse kampe te beskryf aangesien baie van die rekords op ’n stadium deur die Natalse Argiefbewaarplek vernietig is. Boonop is Jacobs Siding-kamp gestig na die besoek van die Dameskomitee; daarom het hulle nie daaroor verslag gedoen nie. Daarom is ’n paar verwysings die enigste bron van inligting.

Jacobs Siding-kamp was in wese ’n oorloop van Merebank-kamp, ​​gebou om die Transvaalse gesinne wat vroeg in 1902 na die kus gestuur is, te huisves. Die kamp was geleë op die Bluff-spoorlyn, amper ’n kilometer vanaf Merebank. Planne vir die kamp is in November 1901 opgestel en in hierdie stadium was Jacobs bedoel om ongeveer 5000 “siele” te akkommodeer, hoewel ’n latere verslag aangedui het dat slegs 3000 mense daar gehuisves sou word. Dit lyk asof sommige gesinne teen Desember 1901 daar aangekom het. Toe berig is dat ’n aantal mense reeds in semi-permanente hutte gehuisves is teen 1 Maart 1902 was daar 1094 mense. Dit het teen die einde van daardie maand tot 2587 gestyg , teenoor 8305 in Merebank. In April, toe die kamp sy hoogtepunt bereik het, was daar 3080 inwoners.

Dit het gelyk asof Jacobs ’n gesonde kamp was. Een vrou is in Februarie 1902 daar dood en net vier mense was in die hospitaal. Teen Maart 1902 het die sterftes tot 11 gestyg, met 63 in die hospitaal, in vergelyking met 43 sterftes in Merebank en 142 geregistreerde siekes. Die volgende maand het sterftes afgeneem tot slegs drie. In Februarie 1902 is ’n skool begin.

Een aanduiding dat Jacobs Siding ’n relatief belangrike kamp in die Natalse stelsel was, is die bedrag wat daaraan bestee is. Dit het gelyk asof Jacobs Siding die derde duurste kamp na Merebank en Wentworth was. In Maart 1902 was die koste byvoorbeeld £2206 8s 9d, vergeleke met £3203 15s 9d vir Merebank en £757 6s 10d vir Pietermaritzburg (een van die oudste kampe).

Op 31 Mei is vrede verklaar, ’n aankondiging wat dikwels in teleurgestelde stilte onder die Boerevroue ontvang is. Generaal Schalk Burger het by die Natalse kampe omgegaan om aan die mense te verduidelik waarom die Boereleiers hierdie besluit geneem het. Jacobs Siding het hom ontvang met ’n “mooi versierde” stasieplatform, twee vaandels oor die hekke en ’n bordjie met die woord “Welkom” in groot letters daarop.

Namate die Boere na hul huise gerepatrieer is, het Jacobs Siding ’n aanhoudingskamp geword vir die oorblywende mense van Wentworth, maar van daar af is die mense na Merebank verskuif voordat hulle huis toe gegaan het. Die kamp het tot die einde van die jaar oopgebly net omdat drie van die gevangenes te siek was om te trek.

deur Daantjie Badenhorst

Klik hier om te sien of daar van jou familie hier begrawe is.