OOS-LONDEN-KONSENTRASIEKAMP

Ligging:

Koördinate:

Die konsentrasiekamp by Oos-Londen is eers laat in die oorlog gebou namate die kampe in die Vrystaat voller geraak het. Die kamp is in Februarie 1902 voltooi en vroue is van Heilbron daarheen geneem.

Klik hier om te sien of daar van jou familie hier begrawe is.