’N ARISTOKRATIESE DUBBELTROUE IN BLOEMFONTEIN

Terwyl pres. Steyn en sy werkkomitee met die beplanning van die Vrouemonument besig was, moes hulle soms aandag gee aan ’n groot sosiale geleentheid – die dubbele troue van twee egpare uit die Bloemfonteinse aristokrasie op 12 April 1907 in die Tweetoringkerk.

Steyn het vir die monument sterk gesteun op staatmakers uit die republikeinse tyd en die oorlog. Die werkkomitee het bestaan uit homself, genl. JBM Hertzog, Abraham Fischer, WJC Brebner, JP Steyl, Charlie Fichardt, CH Wessels, dr. Max Stollreither, ds. CD Murray, eerw. JG Grosskopf, en ten slotte Rocco de Villiers, Gordon A Fraser en Alec W McHardy as sekretarisse. Laasgenoemde drie het in die oorlog heg bevriend geraak en Steyn en die ander lede van die Vrystaatse regering was besonder verknog aan hulle. Grosskopf was die pastoor van die Lutherse gemeente en die vader van twee Afrikaanse skrywers: JFW en EB Grosskopf.

Fischer was reeds voor die oorlog een van Steyn se vertrouelinge, en sou in November 1907 die eerste premier van die Oranjerivier-Kolonie word. Charlie Fichardt, sakeman en oudburgemeester, was die oudste seun van Gustav Fichardt, oprigter in 1848 van die groot Bloemfonteinse winkel GA Fichardt.

Die twee pare wat in 1907 getroud is, was juis uit dié families: Ella Fichardt en advokaat Percy Fischer, asook Hannah Steyn en advokaat Everard Fichardt.

Hannes Haasbroek gee in ’n Seun soos Bram ’n volledige beskrywing van die huwelik en die onthaal. Meer as 400 gaste is uitgenooi. Die gastelys het Emily Hobhouse en generaals Botha, Smuts, De Wet, Hertzog, De la Rey, Beyers en Kritzinger ingesluit.

Ella Fichardt was geklee in ryk wit chiffon de soie oor wit satyn, omboor met blond de Paris-kant, met sy-borduursels, terwyl ’n diamant-en-robynhalssnoer en ’n diamantster in haar hare, ’n geskenk van die bruidegom, alles afgerond het. Hannah Steyn het ’n rok van wit ninon de soie oor satyn gedra, afgewerk met soie de mousseline en versier met Chantilly-kant, met ’n hofsleep van satynchiffon omboor met chiffonbouilonne. Tibbie Steyn was geklee in swart chiffonvelours oor wit sy met ’n toque van wit chiffon, afgewerk met swart en wit en aigrette-pluime. Mevrou Fischer was in rookgrys met violetkleurige weerskyn, afgewerk met wit kant en donkergroen fluweel, en ’n diepviolet toque met viooltjies en pers getinte volstruisvere.

Die twee bruide is begelei deur Ella se oudste broer, Charlie Fichardt, en Hannah se vader, die president. Ds. Colin Fraser, oupa van Hannah en pa van Tibbie, en ds. CD Murray het die diens gelei. Die swierige onthaal is in die groot en pragtige tuin van Kaya Lami gehou. Dit is die woning van Ella se oorlede ouers, Gustav en Caroline Fichardt, toe bewoon deur haar broer Charlie.

Steyn het die heildronk op die Fischer-egpaar ingestel en Abraham Fischer op die Steyn-egpaar. Steyn het gesê dit was vir hom ’n riem onder die hart toe Ella gedurende sy siekbed en behandeling in Europa gedurig vir hom opbeurende en patriotiese briewe geskryf het, “nice sensible letters”.

Ironies genoeg, skryf Haasbroek, sou uit die huwelik van Ella en Percy klein Bram (Abraham Fischer) gebore word. Hy was hul oudste en lieflingskind en sou later as een van die vurigste en bekendste kommuniste uit wit geledere in Suid-Afrika ontpop.