18 AUGUSTUS

GEBEURE

1665 – Eerste NG gemeente in Suid-Afrika

Die eerste Nederduitse Gereformeerde gemeente in Suid-Afrika gestig (1665) met die landing van ds. Johannes van Arckel as eerste leraar van die NG gemeente Kaapstad.

1863 – Die eerste Transvaalse Staatskoerant is in Pretoria gedruk

1964 – Suid-Afrika word geskors

Weens apartheid word Suid-Afrika uit die Olimpiese beweging geskors.

 

GEBOORTES

1861 – Pieter Daniel (Piet) de Wet, Boeregeneraal († 27 Februarie 1929)

Pieter Daniël de Wet is die broer van genl. Christiaan de Wet en was ook ’n Boeregeneraal in die Anglo-Boereoorlog. De Wet het onder meer deelgeneem aan die Slag van Poplar Grove, die Slag van Sannaspos en die skermutseling by Lindley.

1870 – Sarel Johannes Eloff, Boere-kommandant van die ZAR († 17 Maart 1944)

Kmdt. Sarel Eloff was ’n onverskrokke Boere-kommandant van die ZAR en ’n kleinseun van pres. Paul Kruger en sy tweede vrou, Gezina. Van hom sou Nienaber ná sy dood skryf: “Sy openbare lewe was gekenmerk deur ’n blanke opregtheid en ’n innige liefde vir sy land en volk. Hy was ’n man wat in eenvoud sy God, sy volk en sy land gedien het. In die dae van die Transvaalse Republiek het hy ’n belangrike rol gespeel.”

1908 – Minnie Postma, skrywer († 4 November 1989)

1927 – Victor Edouard d’Assonville († 25 Augustus 2022)

Prof. Victor d’Assonville was ’n Suid-Afrikaanse teoloog, skrywer, historikus en professor aan die Potchefstroomse Universiteit vir Christelike Hoër Onderwys (PU vir CHO).

1933 – Izak David (ID) Lamprecht, skrywer († 9 Augustus 2017)

 

STERFTES

1793 – Joachim van Plettenberg, goewerneur van die Kaapkolonie van 1771-1785 (* 8 Maart 1739)

Joachim Ammena van Plettenberg is op 8 Maart 1739 in Friesland gebore. Hy was goewerneur aan die Kaap van 18 Mei 1774 tot 14 Februarie 1785. Van besondere betekenis is sy reis na die verafgeleë grensdistrikte. Dit het ’n jaar en twee maande geduur (September 1778 tot November 1779). Op 4 Oktober 1778 het hy naby die huidige dorp Colesberg ’n baken opgerig waarop die monogram van die Kompanjie verskyn. Hierdie Plettenbergsbaken was die amptelike noordoostelike grens van die Kolonie. Met sy besoek aan die oosgrens in 1778, het Van Plettenberg die boloop van die Groot Visrivier en die Boesmansrivier as grenslyn tussen die Xhosas en die blankes verklaar. Dit was die begin van die beleid van territoriale segregasie of gebiedskeiding. Op sy terugreis het hy ook ’n baken by Plettenbergbaai opgerig en is die baai na hom genoem. Hy keer in 1785 na Nederland terug, waar hy hom in Zwolle vestig tot met sy dood in 1793.

 

Bronne:

Federasie van Afrikaanse Kultuurvereniginge. 1980. Afrikaanse Kultuuralmanak. Johannesburg: FAK.

Vriende van Afrikaans. Dae uit ons geskiedenis. ’n Afrikaanse kultuur-historiese dagboek. Kaapstad: Griffel.

https://www.sahistory.org.za

https://af.wikipedia.org/wiki/