HILGARD MULLER (1914-1985)

Die minister van buitelandse sake is een van die mees senior posisies in die kabinet, en tot en met Suid-Afrika se eerste volle demokratiese verkiesing in 1994 het min persone dié amp beklee.

Dr. Hilgard Muller is op 4 Mei 1914 in Potchefstroom gebore en het in die regte aan die Universiteit van Pretoria gestudeer. Toe hy ’n beurs ontvang het om aan die Oxford-universiteit in Engeland te studeer, het hy sy doktorsgraad in hierdie rigting verwerf. Hy het daarna in die regte in Pretoria gepraktiseer en nadat hy in 1951 tot die stadsraad van Pretoria verkies is, het hy burgemeester geword.

Hy het in 1957 van hierdie amp afstand gedoen, en is in die kiesafdeling Pretoria-Oos tot die Volksraad verkies. Hy het in 1961 besluit om nie ’n tweede termyn te dien nie, en is as ambassadeur in Londen aangestel. Hy het egter in 1964 na die parlement teruggekeer en is in die plek van mnr. Eric Louw, wat uit die politiek getree het, as minister van buitelandse sake aangestel. Hy het hierdie pos beklee totdat hy in 1977 uit die politiek getree het en deur mnr. Pik Botha opgevolg is. Hy was ook van 1965 tot 1984 die kanselier van die Universiteit van Pretoria.

Dr. Muller is op 10 Julie 1985 in die ouderdom van 71 oorlede.

deur Daantjie Badenhorst