TIENIE VAN SCHOOR (1920-2009)

Prof. Tienie van Schoor was ’n bekende historikus en skrywer van verskeie boeke oor die geskiedenis van die Afrikaner en die Anglo-Boereoorlog.

Marthinus Cornelius Ellnarius van Schoor is op 24 November 1920 in Bloemfontein gebore en het aan die Hoërskool Jan van Riebeeck in Kaapstad gematrikuleer. Daarna het hy sy graad in geskiedenis met lof aan die Universiteit van die Vrystaat verwerf, en sy doktorsgraad aan die destydse Potchefstroomse Universiteit vir Christelike Hoër Onderwys, deesdae die Noordwes-Universiteit.

Vanaf 1949 was hy tien jaar lank geskiedenisonderwyser aan die Hoërskool Sentraal in Bloemfontein waarna hy ’n geskiedenisdosent aan die Universiteit van die Vrystaat geword het. Hy was van 1977 tot 1985 departementshoof. Van 1963 af was hy lid van die Nasionale Vrouemonumentkommissie en 16 jaar lank die voorsitter daarvan. Vir hom was dit ’n lewenstaak om die geskiedenis van die Anglo-Boereoorlog na te vors en te boekstaaf en hy het veral in die Vrystaatse driemanskap, president MT Steyn, ds. JD Kestell en genl. Christiaan de Wet belanggestel. Hy het ook biografieë oor pres. Steyn en genl. De Wet geskryf. Hoewel sommige historici dit nie nodig geag het om die Suid-Afrikaanse geskiedenis sedert 1910 te bestudeer nie, het hy kontemporêre geskiedenis ’n fokuspunt in die navorsing en onderrig van sy departement gemaak en die Instituut vir Kontemporêre Geskiedenis aan die Universiteit van die Vrystaat gestig. Die doel daarvan was die versameling en bewaring van dokumente wat met kontemporêre geskiedenis verband gehou het.

Hy het egter nie net oor die oorlog geskryf nie, maar ook oor ander onderwerpe wat vir die Afrikaner van geskiedkundige belang was, onder meer oor die geskiedenis van die dorp Betlehem wat oor die eerste honderd jaar van dié dorp se bestaan gehandel het, die Nederduits-Gereformeerde Kerk in die Vrystaat, die Tweetoringkerk in Bloemfontein, die Rebellie van 1914 en die Universiteit van die Vrystaat.

Hy is op 25 Julie 2009 in die ouderdom van 88 jaar op Kleinmond in die Wes-Kaap oorlede.

Daantjie Badenhorst