ANDRÉ HUGUENET (1906-1961)

André Huguenet was ’n baanbreker van Afrikaanse toneelspel.

Onder sy toerlede was bekende Afrikaanse toneelspelers soos Wena Naudé, Lydia Lindeque, Siegfried Mynhardt, Hendrik en Mathilda Hanekom.

Anna Neethling-Pohl, Emgee Pretorius en Hermien Dommisse het danksy hom hulle voete in die toneelwêreld gevind.

Huguenet is op 22 Oktober 1906 in Bloemfontein as Gerhardus Petrus Borstlap gebore. Hy het in 1925 aan die Grey-kollege gematrikuleer waarna hy in 1926 by die toneelgeselskap van Paul de Groot aangesluit het.

Hy sou ses jaar lank saam met De Groot se geselskap toer, waarna hy sy eie toneelgeselskap gestig het.

Hy word veral onthou vir sy rolle in Poppehuis, Spoke, Minnaar onder die wapen en verskeie Shakespeare-stukke soos Hamlet, Macbeth en King Lear.

Huguenet het ter viering van sy 21ste jubileum Hamlet in 1947 in Afrikaans in Johannesburg en Pretoria opgevoer, en dit word beskou as ’n mylpaal in die geskiedenis van die Afrikaanse teaterwêreld.

In 1948 ontvang Huguenet saam met Anna Neethling-Pohl ’n Erepenning vir Toneelkuns van die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns. Vir King Lear ontvang hy in 1971 die SA Akademie se prys vir Vertaalde Werk.

In 1948 tree Huguenet in diens van die Nasionale Toneelorganisasie.

Twee jaar later verskyn sy outobiografie, Applous! die kronieke van ’n toneelspeler, oor sy 25 jaar van Afrikaanse toneelspel.

Hy is op 15 Junie 1961 in Bloemfontein oorlede.

’n Teater met 300 sitplekke in die Sand du Plessis-teaterkompleks in Bloemfontein is vernoem na André Huguenet, wat in dié stad gebore en oorlede is.

deur Christof Greyling