CHARLES ROBERT LOUW (1875-1970)

HY BOU DIE AFRIKANER OP EKONOMIESE GEBIED

CR Louw, ’n bekende ekonoom, is op 11 Januarie 1875 in Murraysburg gebore. Ná sy skoolopleiding aan die Paarlse Gimnasium het hy vir twee jaar aan die Victoria-kollege gestudeer. Met die uitbreek van die Anglo-Boereoorlog op 11 Oktober 1899 het hy by die Boeremagte aangesluit en geveg totdat hy in 1901 deur die Britte gevange geneem en na sy ouerhuis in die Paarl teruggestuur is.

Ná die oorlog het hy na die Transvaal teruggekeer en daar onder die indruk van die materiële nood van die Afrikaner gekom. In 1916 het hy na Kaapstad verhuis. Kort ná sy aankoms in die Kaap is hy op die direksie van Nasionale Pers, wat in 1915 as mondstuk van die Afrikaner gestig is, verkies.

Hierna was hy betrokke by die stigting van die Suid-Afrikaanse Trust- en Assuransiemaatskappy Beperk (SANTAM) en die Suid-Afrikaanse Nasionale Lewensassuransie Maatskappy Beperk (SANLAM) en tree vanaf 1953 tot 1966 as voorsitter op. Federale Volksbeleggings Beperk (FVB) word in 1940 as ’n Afrikaner-finansieringsmaatskappy gestig en Louw word as direksievoorsitter benoem. Onder sy voorsitterskap was FVB verantwoordelik vir die stigting van ander Afrikaner-ondernemings. Louw was ook instrumenteel in die stigting van die Laer- en Hoërskool Jan van Riebeeck in Kaapstad.

Uit erkenning vir sy bydrae vir die opbou van die Afrikaner op ekonomiese gebied, het die Universiteit van Stellenbosch in 1956 aan Louw ’n eredoktorsgraad in Ekonomiese Wetenskappe toegeken.

Hy is op 19 September 1970 in die ouderdom van 95 oorlede.

deur Petronel Fourie