FRANCIS DUNDAS (±1759-1824)

Francis Dundas was tydens die eerste Britse besetting van die Kaapkolonie twee keer waarnemende goewerneur.

Hy is omstreeks 1759 gebore, hoewel sy geboortedatum nie bekend is nie, en in 1775 het hy ’n soldaat in die Britse leër geword. In 1781 was hy een van die offisiere wat tydens die Amerikaanse Vryheidsoorlog by Yorktown saam met Cornwallis oorgegee het. In 1795 is hy tot die rang van generaal-majoor bevorder en in Augustus die volgende jaar is hy aangestel as bevelhebber van die Britser troepe aan die Kaap, wat die vorige jaar deur Brittanje beset is.

Nadag George Macartney in 1798 as goewerneur bedank het, het Dundas tot die volgende jaar waargeneem. In 1800 was hy die bevelvoerder van die Britse troepe aan die Oosgrens waar die Xhosas in opstand gekom het. In 1799 het George Yonge goewerneur geword, maar Dundas het van 1801 af weer waargeneem totdat die Bataafse Republiek weer in 1803 aan bewind gekom het. Na sy tydperk in die Kaap het hy verskeie belangrike militêre poste in Brittanje beklee. Hy was getroud met Eliza Cuming en ses inders is uit die huwelik gebore.

Dundas is in 1812 tot generaal bevoerder en is op 15 Januarie 1824 in die ouderdom van 64 jaar oorlede.

deur Daantjie Badenhorst