HCM FOURIE (1882-1939)

Dr. HCM Fourie was ’n Suid-Afrikaanse teoloog wat aan die Nederduitsch Hervormde Kerk verbonde was.

Hermanus Cornelis Marthinus Fourie is op 5 Julie 1882 in die distrik Carolina gebore en was die jongste seun van genl. JC Fourie wat tydens die Anglo-Boereoorlog gesneuwel het.

Hy het sy skoolopleiding in Nederland ondergaan maar toe die oorlog uitgebreek het, het hy teruggekeer om sy land te verdedig. Na die oorlog het hy na Nederland teruggekeer om aan die Ryksuniversiteit in Utrecht in die teologie te studeer.

In 1911 het hy predikant aan die Nederduitsch Hervormde Kerk se Erasmus-gemeente in Bronkhorstspruit geword. Hoewel hy een van die grondleggers van die teologiese fakulteit van dié kerk aan die Universiteit van Pretoria was, het hy die professoraat wat hom aangebied is, van die hand gewys.

Tydens die rebellie van 1914 is hy tot kommandant verkies. Hy is gewond en het in ’n interneringskamp beland. Daarna het hy teruggekeer na Nederland om verder te studeer en die proefskrif waarmee hy gepromoveer het, was “Amandebele van Fene Mahlangu en hun religieus-sociaal leven”. Daarna het hy Johannesburg (1924) en Groot-Marico (1930) bedien. Hy was dertien tale magtig, maar sy voorkeur het by Hebreeus, Aramees en Grieks gelê. Dit het daartoe bygedra dat hy as een van die Bybelvertalers gekies is. Hy was gekant teen die idee dat die Afrikaanse Bybel bloot ’n Afrikaanse weergawe van die Nederlandse Statenbijbel moes wees. Hy het die kerke oortuig dat die vertalings opnuut uit die grondtale gedoen moes word. Hy en Totius was die hoofvertalers van die Ou Testament.

Hy is in 1939 oorlede.

deur Daantjie Badenhorst