JUST FRIEDRICH RUDOLPH KAUFMANN HÖHNE

JFR Kaufmann Höhne, algemeen bekend as Friedrich Kaufmann Höhne, was ’n Suid-Afrikaanse politikus, Staatsekretaris en waarnemende Staatspresident (1872) gedurende die afwesigheid van Staatspresident Brand.

Höhne het ’n lang loopbaan in die diens van die Oranje-Vrystaat gehad, wat begin het in ongeveer 1863 as landdros van die distrik Philippolis. Daarna het hy die posisie van Staatsekretaris beklee tot met sy dood in 1879. Höhne is geloof vir sy diplomatiese benadering tot die probleme met die Engelse oor hul anneksasie van die diamantvelde in die vroeë 1870’s.

deur Petronel Fourie