WILLEM CORNELIS JANSE VAN RENSBURG (1818-1865)

Willem Cornelis Janse van Rensburg was die tweede president van die ZAR. In 1850 is hy op 32-jarige ouderdom tot Volksraad verkies vir die wyk Agter-Magaliesberg. Op 18 April 1862 is Janse van Rensburg as waarnemende Staatspresident aangewys.

Tydens die presidentsverkiesing van April 1863 is hy as president en SJP Kruger as Kommandant-Generaal verkies en op 23 Oktober 1863 is hy in die amp beëdig. Op 23 November 1863 kom daar egter ’n berig dat MW Pretorius, Stefanus Schoeman en Hans Steyn gewapend byeen is langs die Vaalrivier. President Janse van Rensburg het krygswet afgekondig en daar is reëlings getref om staatsdokumente na ’n plek van veiligheid te neem. Die spanning het intussen opgelaai tussen die staatsleër, onder aanvoering van kommandant-generaal Paul Kruger, en die volksleër, onder aanvoering van kommandant Jan Viljoen. Die twee magte het by die Krokodilrivier naby die teenswoordige Brits gebots en die volksleër het ’n nederlaag gely. Een burger is in die geveg dood en verskeie gewond.

Vredesonderhandelinge het in Januarie 1864 gevolg en daar is ooreengekom dat Janse van Rensburg as president moet aanbly totdat ’n nuwe presidentsverkiesing kort daarna kon plaasvind. In Maart het die verkiesing dan ook plaasgevind en Pretorius het met ’n meerderheid van 401 stemme gewen. Op 9 Mei 1864 is Pretorius dan weer as President van die ZAR beëdig.

Janse van Rensburg is op die betreklik jeugdige ouderdom van 47 jaar oorlede.

Bron: http://www.jansevanrensburgfamilie.co.za///a/17143/

deur Petronel Fourie